top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıMetehan Meşeli

Ceza Hukuku'nda Olağanüstü İtiraz Hakkı

Ceza olağanüstü itiraz hakkının kullanılması için gerekli olan başvuruların sunulan süreler içerisinde tamamlanması gerekiyor. Bu noktada özellikle profesyonel bir avukattan yardım almak verimliliği artıracaktır. Yargılamanın yenilenmesi gibi kararların verilmesi için olağanüstü itiraz hakları her zaman açıktır. Bu haklardan istifade edebilmek için kişilerin profesyonel ekiplerden yardım alması çok daha verimli olacaktır.


Ceza Olağanüstü İtiraz Hakkı Nasıl Kullanılır?


Ceza olağanüstü itiraz konusunda bazı temel unsurlar bulunuyor. Bu unsurların başında;

  • Cumhuriyet Başsavcılığının sürece itiraz hakkı vardır. Bu itiraz adımını kendi istemi ile ya da yapılan bir talep doğrultusunda tamamlama gibi seçenekler bulunuyor.

  • Başvurunun Ceza Genel Kurulu’na yapılması gerekiyor. Hangi gerekçe ile itiraz başvurusunda bulunulduğuna dair de incelemelere eksiksiz yer verilmelidir.

  • Başsavcının itirazlarının en geç 30 gün içerisinde tamamlanması gerekir. Bu sürenin aşılması durumunda olağanüstü yollardan biri olarak itiraz hakkının kullanılması mümkün olmayacaktır.

  • Fakat sanığın lehine bir durum bulunuyorsa bunun için süre kısıtlaması aranmayacaktır. Süre kısıtlaması olmadan gerekli olan başvurular tamamlanabilir ve kararın bozulması için adım atılabilir.

  • İtirazın yapılmasının sonrasında kurulun bu itirazı reddetmesi de mümkündür. alınan ret yanıtı kesindir. Ayrıca alınan ret yanıtı üzerine yeniden bir itirazda bulunulmasına izin verilmeyecektir.

Bu itiraz haklarının kullanım sürecinde süreye ve itiraz dosyasının hazırlanmasına ayrıca dikkat edilmelidir. Dosya hazırlanma sürecinde ya da başsavcılığa itiraz için istemde bulunma konusunda çok hassas adım atılması gerekir.


Bölge Adliye Mahkemelerine Başvuru Hakkı Var Mı?


Ceza olağanüstü itiraz adımlarının Bölge Adliye Mahkemelerine yapılma hakkı da vardır. Cumhuriyet başsavcılığının gerekli olan detayları toplamasının sonrasında Bölge Adliye Mahkemesine itiraz hakkını bildirmesi mümkündür. bu itiraz aşamasında da aynı süre kuralı geçerlidir. 30 gün içerisinde gerekli olan tüm itiraz adımlarının tamamlanması gerekir. Sanığın lehine atılacak olan itiraz adımlarında ize bir kısıtlama yoktur. Süre solmuş olsa da başvurular tamamlanabilir.


Ceza Olağanüstü İtiraz ve Kanun Yararına Bozma


Ceza olağanüstü itiraz süreci içerisinde istinaf ve temyiz adımlarından geçmeyen davalar için alternatif bir yöntem de bulunmaktadır. Temyiz ve istinaf unsurlarından geçmeyen davalarda alınan kararların ya da davanın herhangi bir kısmının hukuki verilere uygun olmaması durumunda kanun yararına kararın bozulmasına ilişkin talepte bulunma hakkınız vardır. Bu aşamada tabii ki kanun yararına bozulması için alınan kararın hukuka aykırılığının net şekilde belirtilmesi gerekir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ya da Cumhuriyet Başsavcıları tarafından bu yetki kullanılabilmektedir. Alınan kararın suçlu bulunan ya da mağdur olan kişinin haklarını korumaktan ziyade ihmal içerdiğini kanıtlama sürecinden sonra ceza karar düzeltme ve bozulması sorunsuz şekilde uygulanacaktır.
İnsan Haklarına Aykırılık


Ceza olağanüstü itiraz süreci içerisinde bir diğer detay ise insan haklarına aykırılığın söz konusu olmasıdır. İnsan haklarının korunması uluslar arası bir bağlayıcılığa sahiptir. Bu nedenle insan haklarının korunma süreci içerisinde alınan kararın kişilerin hak ve hürriyetlerini kanuni olmayan yollar ile elinden alındığı fark edilirse bunun için de itiraz yapılabilir. Bu itiraz sonucunda yargılamanın yenilenmesi kararı alınır.


İnsan haklarının ihlali sebebi ile alınan yargılamanın yenilenmesi kararlarının başvuru aşaması için 1 senelik bir zaman dilimi verilmiştir. Verilen 1 senelik bu süre içerisinde gerekli olan itiraz başvurularının tüm detayları gözler önüne sererek tamamlanması gerekiyor.


Yeniden Yargılama Mümkün Mü?


Mahkeme sonuçlarının sonrasında usulsüzlükler ya da ihmallerden kaynaklanan bazı sorunların olduğu fark edildiyse yeniden yargılamanın önü açılabilecektir.

  • Mahkemeye verilen belgelerin yanlış olması durumunda ya da sahteliğinin ispatlanması durumunda yargılamanın yenilenmesine karar verilebilir. Bu aşamada sahte belgeleri sunan kişiler için de gerekli olan cezai yaptırımın uygulanması mümkün kılınacaktır.

  • Yargılamanın yenilenme süreci içerisinde kişilerin bir diğer argümanı da şahitlik eden şahsın kasti bir biçimde yanlış yönlendirme yapmasıdır. Tabi ki bir şahsın şahitliğinin yalancı olmasının ispat edilmesi için de ayrı bir delillendirme gerekir.

  • Yukarıda sıralanan her iki unsur da yargılamanın yenilenmesine karar vermek için yeterli olurken aynı zamanda bu sahte belgenin sunulması ve yalancı şahitliğin yapılması gibi hususlarda da cezai yaptırımın uygulanacağı da eklenmelidir. Mahkemenin yanıltılması ve adaletin yanlış yönlendirilmesi gibi hususlar da bulunmaktadır.

Bu detaylar çerçevesinde yargılamanın önü yeniden açılabilir ve süreç nitelikli bir hal alabilir. Yargılama yenileme kararının alınması için bu konuda daha öncesinde de başarılı sonuçlar almış olan ekiplerden istifade etmek sizin için çok daha verimli olacaktır.


Ceza Hükmüne İlişkin Değişimler


Ceza Olağanüstü İtiraz; Mahkeme sonucunda verilen cezai yaptırımın farklı bir cezai hükme dayandırılması söz konusu olabilir. Bu dayandırılan cezai hükmün net bir biçimde ilga edilmesi durumunda ise cezai yaptırım kararı da ortadan kalkacaktır. Bu tür ayrıntıların farkına varabilmek için kişilerin öncelikli olarak uzman biri kadro ile hizmet veren hukuk bürolarını tercih etmeleri gerekiyor. Ancak alanında uzman olan profesyonel isimler cezai yaptırımın dayandırıldığı unsurun ilga edildiğini fark edebilecek bir alt yapı sunabilir.


Yeni Delillerin Ortaya Çıkması


Bir yargılama sonucunda mağduriyet yaratan tarafın suçu açık olsa da bunu delillendirecek herhangi bir unsur bulunmaması sebebi ile cezai yaptırım hafif olabilir. İlerleyen aşamalarda bu kişinin suçunu net şekilde ortaya koyacak bir delilin elde edilmesi durumunda yargılamanın yenilenmesi mümkün kılınabilir. Öncelikli olarak bulunan delilin elde edilme yolu oldukça önemlidir. Sunulan delilin kanuni yollardan elde edilmemiş olması büyük sıkıntıları meydana getirebilmektedir. Bu durumda hukuki yollara aykırı delil elde etmek sebebi ile delili sunan kişiler dahi suçlu duruma düşebilir. Fakat sunulan delil doğru ise ve yargılamanın seyrini değiştirecek kadar kesinse yargılamanın yenilenmesinin önü açılır. Bunun için uzman bir ekip ile gerekli başvurular yapılabilir.


Ceza Olağanüstü İtiraz İnfazı Durdurur Mu?


Alınan itiraz ve kabul kararlarının sonrasında infazın durdurulması gibi bir durum söz konusu değildir. Hatta yargılamanın yenilenmesi kararlarında dahi kişilerin almış oldukları cezai yaptırımın infazının önüne geçilmez. Ancak yeni bir mahkeme kararının alınmasının durumunda infaz iptal edilecektir. İtirazın yapılmış olması infazın ertelenmesine de sebebiyet vermeyecektir. Bu alanda kesinleşmiş bir mahkeme kararı olması durumunda ancak ceza infazı ile alakalı reel adım atılabilir.


Konusunda Uzman Avukatlardan Yardım Alın


Ceza olağanüstü itiraz ile alakalı olarak bu alanda uzman olan ekiplerden yardım alınması gerekiyor. Ancak bu tür kapsamlı dosya takip adımları profesyonel ekiplerden yardım alındığı zaman daha olumlu sonuçlanması mümkün kılınmaktadır. Avukatlardan yardım alma aşamasında kişilerin dikkate alması gereken bir diğer husus da alanında uzman ve daha öncesinde aynı alanda olumlu sonuçlar almış olan kişiler ile iş birliği kurulmasıdır. Hukuk Bürolarından dosyanın hazırlanmasından davanın itiraz aşamasının takibi ve bilgilendirme sürecine kadar yardım alabilirsiniz.


7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Opmerkingen


bottom of page